Visie

Ha, ik snap het! is een begrijpend leesmethode voor groep 3 en 4, waarbij de methodiek van het vak begrijpend lezen actief wordt aangeleerd. Deze methode kan gebruikt worden naast andere lesmethodes.

Begrijpend lezen is essentieel. Alleen als je begrijpt wat je leest, kun je nadenken over de bedoeling en betekenis van teksten.

Wij vinden het belangrijk dat de leerling leert nadenken over de bedoeling en inhoud van een tekst. Daarbij staan plezier en begrip centraal!

Wij maken alleen gebruik van functionele afbeeldingen in de tekst.

De methode is flexibel in te zetten qua planning en differentiatie. Op deze manier kun je inspelen op de onderwijsbehoeften van de groep en /of de individuele leerling.