Pakket

Les- en werkboeken

  • Twee lesboeken (één voor groep 3 en één voor groep 4)
  • Twee werkboeken met elk 22 lessen gericht op de doelen van groep 3
  • Twee werkboeken met elk 30 lessen gericht op de doelen van groep 4

Boekenkast

De auteurs van Uitgeverij Kluitman hebben 90 boeken geschreven die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Het niveau van de leesboeken zijn van AVI-start tot en met AVI-M5. De boeken kunnen los van de klassikale lessen worden gelezen. Bij elk boek zijn er kopieerbladen beschikbaar in de handleiding. Hierop staan schriftelijke vragen over het leesboek.

Handleiding

Alle lessen worden duidelijk uitgelegd. De methode is eenvoudig in het gebruik en vraagt weinig voorbereidingstijd. In de handleiding staan:

  • Aanwijzingen om snelle of langzame lezers te ondersteunen.
  • De antwoorden van de verwerkingsvragen uit de drie bijbehorende werkboeken.
  • Een lijst van alle leesboeken uit de boekenkast met vermelding van het AVI-niveau.
  • De mondelinge en schriftelijke vragen per leesboek en alle antwoorden.
  • Kopieerbladen voor de schriftelijke verwerking van de leesboeken door de leerlingen.
  • Toetsen om de kinderen te kunnen volgen.

Impressie materiaal (galerij)